Discipelschap en doorbraak in geloof

With mentor • 22 lessons • 98 students

Cursus Discipelschap en doorbraak in geloof.

Deze visie op geloof en het praktisch maken ervan, heeft mijn leven totaal veranderd. Het is Gods genade en niet mijn eigen inbreng. Ik geloof daarom ook dat dit voor iedereen is. Ontspan en geniet van wat God in je leven kan en wil doen.

Toen ik al op jonge leeftijd een roeping ervoer op mijn leven, was er al direct een verlangen om te spreken over de Heilige Geest en de wonderen die Jezus had gedaan.

Tijdens mijn training ervoer ik de zalving van God op dat gebied in mijn leven.

Mijn ouders waren gedurende hun leven bezig met genezing en de ‘Genezingsboodschap’. Het heeft ongetwijfeld mijn leven gekleurd. Ik was altijd op zoek naar de waarheid over genezing. Ik geloofde niet in een God die mensen ziek maakte. Ik geloofde al jong dat ziekte het werk van de duivel was. Nu wil ik het liever niet teveel over deze leugenaar en mensen moordenaar spreken. Mijn honger naar Gods realiteit in mijn leven, werd steeds groter. De Bijbel lezen als een boek en het als een heilig object te zien en het vervolgens iedere zondag na de dienst op de plank te zetten, leek mij maar niks. Een leven leiden van maandag tot zondag zonder God of de Bijbel en op zondag naar de kerk gaan, vond ik God tekort doen, maar kwam ook niet overeen met mijn visie op geloven.

Mijn leven in Italië als jonge zendeling, waar ik zelfs een keer ‘Miracleman’ werd genoemd, schetst zo ongeveer waar ik altijd over sprak. Ongelijke benen groeiden aan tot ze gelijk waren, mensen genazen en velen werden vervuld met de Heilige Geest en spraken in nieuwe tongen.

Door gebrek aan geestelijk vaderschap keerde ik terug in Nederland, bouwde mee aan een kerk en begon verder te zoeken naar iets wat ik wel voelde maar niet wist te benoemen. Ik raakte teleurgesteld doordat beloften aan mij waren gedaan in de kerk en niet werden vervuld. Omdat ik op een gegeven moment genoeg had van wat de kerk werd genoemd, de geestelijke leiders en allerlei charismatische uitingen, zocht ik een rustige Evangelische Gemeente waar ik tenminste het woord van God op zondag kon horen, zonder dat me iets werd beloofd of iets van me werd verwacht. Maar de Heilige Geest en de gaven mochten er niet gepreekt worden. Sterker nog, men leerde dat iedereen zwak, slecht en zondig was. Ik hoef niet uit te leggen dat de kerk er slecht aan toe was, maar ook ikzelf.

‘Wat je preekt zal je zien gebeuren’, zou een goede spreuk op zo’n plankje kunnen zijn. Ik viel terug in ellende en raakte de weg kwijt. Bijna raakte ik God kwijt, ik viel in veel zonden, en werd me bewust van mijn vuiligheid. 7 Jaren van ellende en frustratie brachten me uiteindelijk op de knieën en boog ik voor Jezus. Ik moest stoppen het zelf te doen.

‘Heer Jezus, alleen U wil ik dienen! Spreek tot mijn hart, raak me aan!’

Het was oktober 2016.

Terwijl ik op mijn knieën lag, kwam er iemand naar me toe, die profeterend zei: ‘Je hebt nog altijd die roeping en de bediening, je hebt een goed fundament en je bent er klaar voor.’ Ik was stom verbaasd. Hoe kon deze vrouw dat weten? Het sloot zo aan bij wat ik jaren geleden had gevoeld en nu was het een antwoord op mijn directe gebed. God hoort en Hij spreekt door Zijn dienstknechten heen.

De jaren die volgden heb ik gebruikt om ontzettend veel Bijbel en boeken te lezen en video’s van goede sprekers te kijken. In 2018 werd mij door enkele bekende predikers de handen opgelegd en ontving ik een impartatie (2Tim.1:6) zoals Paulus dat bij Timotheüs deed. De weken die er op volgden ontving ik woorden van kennis over mensen die ziek waren. Op een gegeven moment werden mensen spontaan genezen in een online dienst waar ik sprak voor een kerk in Lahore, Pakistan.

Vanaf dat moment begon ook mijn werk van de ‘50Days of discipleship’ wereldwijd en zoals ik dat zag gebeuren in Afrika, ging dat gepaard met tekenen en wonderen. We mogen de daden doen die Jezus deed en God zal Zijn woord bevestigen met tekenen en wonderen. Handelingen 2:22 en Hebreeën 2:4 ‘Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten, en door overeenkomstig Zijn wil steeds de Heilige Geest te schenken.’

De naam van deze online school, ‘Toerusting in Missie’, onderdeel van 50Days of discipleship (de naam van de Engelstalige school).

Ik wil je ook vragen om 1 les per keer te maken. We reageren meestal dagelijks. Ik wens je zegen toe in jouw proces en bij het volgen van de lessen!

Hayo de Vries

Kampen

Start course